EL PRAT #203 Estiu 2015 - page 3

EL PRAT
3
estiu
15
PRAT
EL
revista d’informació local
#
203
estiu
2015
Cap de Comunicació
Dolors Pérez Vives
Director El Prat Comunicació
Òscar Sánchez
Director
David Miquel
Consell Editorial
Ramon Dosaigües
Pau Esteban
Cristina Gutiérrez
Antonio Hernández
Mercè Llopis
Marisa Milián
Joan Rodríguez
Secretaria de Redacció
Elena Asensio
Jose M. Muñoz Silva
Fotografia
Manolo García
Vanesa Martínez
Sergi Ramos
Juan Pedro Rodríguez
Francesc Serrano
Correcció
Disseny
Agenda
Maquetació i Producció
Publicitat
Rafael Gallardo
Tel. 934785360
Impressió
Distribuci
DLB-38.749/82
Imprès en paper que disposa
de totes les garanties mediambientals
Entrevista a l’alcalde, Lluís Tejedor
Els 20 anys de La Capsa
Accidentalitat a la ciutat
Beques per a activitats extraescolars
Subvencions a plans d’ocupació
16
29
32
34
35
Totes les fotos d’aquesta revista les trobaràs clicant a la icona
del Flickr que apareix al web municipal:
15
6
Pacte de govern entre ICV-EUiA i el PSC.
Podeu consultar la versió digital d’aquesta revista a
,
amb enllaços a vídeos i a altres webs.
PRAT
EL
revistad’informació local
Lluís Tejedor, escollit alcalde per àmplia majoria.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook