EL PRAT #203 Estiu 2015 - page 8

EL PRAT
8
estiu
15
El Teatre
Modern es
va omplir de
públic per
seguir el
ple de
constitució de
l’Ajuntament
,
que va ser
retransmès
en directe
per elprat.tv i
El Prat Ràdio
(91.6 FM).
l’atur, la pobresa i la desigualtat social:
“sé que molta gent del Prat sobreviu
com pot”, va assegurar, alhora que reco-
neixia que “nosaltres sols no resoldrem
el problema de l’atur; hi lluitarem, esti-
mulant la creació d’ocupació, però el
problema és aquest sistema econòmic
global fracassat”.
Segons l’alcalde, “la principal priori-
tat de l’Ajuntament continuarà sent
l’enfortiment de la xarxa de recursos
públics socials d’atenció a les persones”,
tot afegint que “no podrem canviar les
polítiques econòmiques sense un can-
vi en les consciències de la gent, amb
més informació i capacitat crítica, i això
passa fonamentalment per l’educació i
la cultura, una obligació de generositat
per a les properes generacions”
Lluís Tejedor promet el seu càrrec de regidor davant el secretari de l’Ajuntament.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook