EL PRAT #221 Maig 2017 - page 3

EL PRAT
3
maig
17
PRAT
EL
revista d’informació local
#
221
maig
2017
revista@elprat.cat
Cap de Comunicació
Dolors Pérez Vives
Director El Prat Comunicació
Òscar Sánchez
Director
David Miquel
Consell Editorial
Elena Asensio
Anna Carretero
Ramon Dosaigües
Pau Esteban
Cristina Gutiérrez
Antonio Hernández
Marisa Milián
Joan Rodríguez
Elena Torrent
Najat Tort
Secretaria de Redacció
Jose M. Muñoz Silva
Fotografia
Manolo García
Vanesa Martínez
Inma Quesada
Sergi Ramos
Francesc Serrano
Correcció
Disseny
Agenda
Maquetació i Producció
Publicitat
Rafael Gallardo
Tel. 934785360
Impressió
Distribuci
DLB-38.749/82
Imprès en paper que disposa
de totes les garanties mediambientals
Sant Cosme celebra els 50 anys
Pacte local per l’ocupació
L’accidentalitat a la ciutat
En marxa el Pla Local de Salut
Entrevista al fotògraf pratenc Joaquim Torrent
16
25
29
31
34
18
33
Nova oficina d’informació turística Can Camins.
EL
L’emissora municipal El Prat Ràdio (91.6 FM) fa 15 anys.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...40
Powered by FlippingBook