EL PRAT #221 Maig 2017 - page 9

EL PRAT
9
maig
17
Els 5 guardons
[1]
Evelio de la Fuente
,
en reconeixement al
seu altruisme i a la seva
aportació a la comunitat
com a professor voluntari
de cursos de marqueteria
per a la gent gran.
[2]
Núria Carbonell i Alart
,
en reconeixement a la seva
trajectòria professional en
l’àmbit de l’ensenyament
del transport i la logística
i el seu compromís amb la
formació professional de
qualitat a la nostra ciutat.
[3]
Jaume Martí Farrés
, en
reconeixement als seus
mèrits professionals com a
muntador cinematogràfic
i per la seva contribució
al món de la cultura.
[4]
Les Dones Sàvies de Sant
Cosme
, per la seva aportació
altruista a la comunitat
i la seva contribució a la
defensa dels valors cívics,
de convivència i integració.
[5]
Agrupament Escolta i
Guia Anton Vilà
, per la
seva dilatada trajectòria
en l’educació del lleure en
valors i la seva contribució
a l’activitat sociocultural
dirigida als infants i joves
de la nostra ciutat.
L
a novena edició dels Premis Ciutat
del Prat es va celebrar el 21 d’abril, a
l’auditori del Cèntric Espai Cultural. La
gala, retransmesa en directe per
www.
elprat.tv
, va comptar amb l’actuació del
grup de cant The Hanfris Quartet & Jazz
Trio, que va interpretar set cançons.
Aquests premis volen reconèixer la
trajectòria exemplar i les aportacions
de persones o organitzacions que hagin
contribuït a fomentar la llibertat, la soli-
daritat o la igualtat; que hagin afavorit
el progrés de la societat i el civisme, la
iniciativa econòmica, l’urbanisme sos-
tenible, la defensa del medi ambient, la
defensa dels drets humans, i que hagin
destacat en l’àmbit de la cultura, l’esport
o altres activitats.
Enguany han rebut un dels premis Ciu-
tat del Prat Evelio de la Fuente, Jaume
Martí, Núria Carbonell, les Dones Sàvies
de Sant Cosme i l’Agrupament Escolta i
po-
el vídeo de tota la gala sencera
Premis
Ciutat
del Prat 2017
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook